Museum Odenses mønt- og medaljesamlingStamdata

Oprettet: 20-10-2015
Museumsnummer: KMO/COINS/15789

Type: Andet
Materiale: Sølv

Region/Land: Danmark
Fremstillingssted:
Stamme:

Fremstillingsår:
Datering:
Periode: BY 1600-1700-tallet
Æra:

Møntherre:
Enhed:
Pålydende:
Alm. betegnelse:
Andre bemærkninger: Nils Bartholdy, Statens Arkiver oplyser på forespørgsel: "I Lexicon over Adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne, bd. 1, fra 1700-tallets slutning forekommer et våben med indhold svarende til Deres sølvskjold. Det forbindes med navnet Graae. Om våbenet sighes det: "Dette Vaaben, som før Ildebranden 1728 stod malet i vor Frue Kirke i Kiøbenhavn, anføres under dette navn i en gammel Vaabenbog, skrevet 1567, som nu giemmes i Hr. Kammerherre Suhms Bibliotek". Anders Thiset skriver i "Nyt Dansk Adelslexikon" (1904), at der er tale om en forvanskning af slægtens Grotts navn og våben (side 351). På side 102 omtalet Thiset våbenet som hørende til slægten Grott og nævbner, at den uddøde med sognepræst Verner Grott i Norge i 1552 og med væbneren Anders Robertsen i 1500. Slægten Grott er genealogisk behandlet i Danmarks Adels Aarbog 1895, hvor våbenet er gengivet med et andet hjelmtegn end på sølvskjoldet. Der evident, at sølvskjoldet af rent stilistiske årsager må være yngre end 1500-tallet. Det kunne stamme fra 1600-tallet eller begyndelsen af 1700-tallet. Måske har sølvskjoldet være brugt i forbindelse med en begravelse, hvor afdødes aner blev markeret. Men det er kun et gæt.

Forside:
Bagside:
Inskription:
Rand:
Anden beskrivelse: Støbt våbenskjold/sølvemblem med fire påsyningshuller. Svagt buet. Skjoldet: en løve springer op af 'en omvendt trappe' med tre trin. Over skjoldet: en hjælm med en opspringende løve oven på. På siderne: Bladornamentik 'acanthus' Bagsiden er uornamenteret.

Diameter:
Vægt: 4,43 g
Vandmærke:
Højde: 34,00 mm
Bredde: 32,00 mm

Patina: Ingen
Kvalitet:
Bevaringstilstand: B

Accessionsår: 2015
Proveniens: Gave fra Inga og Svend Aage Erichsen. Svend Aage Erichsens far, mønthandler Viggo Erichsen, Pantheonsgade, Odense, modtog det sammen med en møntsamling ca. 1950. Anden oprindelse ukendt.
Litteratur: Lexicon over Adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne bd. I, 'Graae'. Den danske Adel I, s. 102, 'Grott'.

Montre/udstilling:
Forside (klik på billedet for stort format)

Bagside (klik på billedet for stort format)


Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel–DelPåSammeVilkår 2.5 Danmark Licens.. Creative Commons Licens